>
>
< class="block block-search block-form block-search-form odd block-without-title" id="block-search-form">

Vyhledávání

< class="block block-views block-pichead-block block-views-pichead-block even block-without-title" id="block-views-pichead-block">
>
>
>

O firmě

< class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title" id="block-system-main">
>

TECHNISERV, spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Základní kapitál společnosti 45.300.000,- Kč je ze 100% uhrazen. Společníky jsou fyzické osoby, občané České republiky.

Společnost TECHNISERV, spol. s r.o. má sídlo a hlavní provozovnu v Praze. Další provozovny se nacházejí v Brně, Plzni a Olomouci. Počet zaměstnanců je cca 150 lidí. Společnost po celou dobu své existence vykazovala vždy kladné hospodářské výsledky a nedostala se ani na přechodnou dobu do platební neschopnosti. Vedení účetnictví spolu s účetní závěrkou jsou každoročně ověřovány auditem, v rámci kterého nebyly nikdy vzneseny výhrady. Hospodářské výsledky a ukazatele jsou dle platných předpisů zveřejňovány v Obchodním rejstříku. Proti společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. ani jejím statutárním zástupcům, odborným zástupcům a společníkům nebylo zahájeno žádné správní nebo soudní řízení. Společnost nemá a neměla daňové nedoplatky a obdobně vždy plnila i ostatní finanční povinnosti vůči státu. Provedené kontroly Finančního úřadu a Úřadu správy sociálního zabezpečení neshledaly žádná pochybení. V rámci prověření společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. pro práci s utajovanými skutečnostmi je Národním bezpečnostním úřadem sledována její ekonomická bezúhonnost.

Veškeré bezhotovostní platby jsou realizovány prostřednictvím účtů vedených u Komerční banky a.s. Vzhledem k tomu, že společnost je klientem Obchodního centra Komerční banky, je průběžně ověřována i její kredibilita. Podle standardního hodnocení mezinárodní ratingové organizace DUN .. BRADSTREET dosahuje společnost stupně 2A1 (což představuje finanční sílu přesahující 100 mil. Kč při minimálním riziku pro platební vztahy).

TECHNISERV, spol. s r.o. je výhradním dovozcem produktů společnosti Gessler GmbH pro český trh a země střední a východní Evropy. Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem se systémy nouzového únikového osvětlení poskytujeme našim zákazníkům nejenom kvalitní produkty našeho partnera, ale také konzultace projektového řešení a s tím spojenou technickou podporu, vedoucí k optimální volbě systému a výrobků podle přání a možností zákazníka, samozřejmě vždy v souladu s příslušnými vyhláškami a národními normami o požární bezpečnosti staveb.

Na těchto stránkách naleznete veškeré dostupné informace o produktech společnosti Gessler GmbH a naši specialisté vám poradí s návrhem nouzového únikového osvětlení v různých alternativách.

>
< class="block block-block block-5 block-block-5 odd" id="block-block-5">

Green building

green-linkNavrhujeme, projektujeme a dodáváme silnoproudou elektrotechniku v budovách. Na začátku je idea, na konci je hotová stavba. Jsme šetrní k životnímu prostředí a proto plánujeme koncept stavby tak, abychom neplýtvali vzácnou elektrickou energií, abychom výrazně snižovali její spotřebu a eliminovali její ztráty na minimum. Vymýšlíme šetrnou elektrotechniku v budovách. Víme, jak na to.

< class="block block-block block-6 block-block-6 even" id="block-block-6">

KNX system

knx linkNavrhujeme, projektujeme a dodáváme inteligentní budovy. Spínáme a stmíváme osvětlení, zatahujeme žaluzie, regulujeme vytápění, hlídáme provozní stavy vybraných zařízení a řídíme provozní děje a vazby v objektu. Ovlivňujeme mikroklima v místnostech a regulujeme spotřebu energií. Vymýšlíme chytrou elektrotechniku v budovách. Víme, jak na to.

< class="block block-block block-7 block-block-7 odd" id="block-block-7">

Value added reseller

>